Finansowanie

PROO

PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich.

Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO ma na celu wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Cele szczegółowe:

1. Wzrost zaangażowania obywateli
2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym.
3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

Priorytety Programu

Priorytet 1. Zrównoważony rozwój organizacyjny
Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego
Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny
Priorytet 2. Kapitały żelazne
Priorytet 2a. Dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych
Priorytet 2b. Dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych
Priorytet 2c. Dofinansowanie rozbudowy kapitałów żelaznych
Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich
Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich
Priorytet 5. Wsparcie doraźne
Priorytet 6. Pomoc techniczna

Skip to content